مدیریت شهری اعتماد عمومی را در پاسخگویی به مردم افزایش دهد

رئیس کمیسیون نظارت و بازرسی شورای شهر گرگان: مدیریت شهری اعتماد عمومی را در پاسخگویی به مردم افزایش دهد پایگاه عدالت خواهان گلستان "رئیس کمیسیون نظارت و بازرسی شورای اسلامی شهر گرگان گفت: مدیریت شهری باید اعتماد عمومی را در پاسخگویی به مردم افزایش دهد.

<-BlogAbout->
دانلود
دانلود
سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ