کاش هوای همه جای استان مثل رامیان آفتابی باشد

پایگاه عدالت خواهان گلستان "به هم رسیدن یک مادرو پسر بعد از 13 سال ، نصب ایستگاه فرستنده دیجیتال رامیان ، آغاز لایروبی و دیواره سازی رودخانه های رامیان ، انتخاب استاندارگلستان و شهردار گرگان از رامیان ، پخش مستقیم عزاداری رامیان از صداو سیمای کشور، پررنگ تر شدن حسینی بای و یازرلو در صدا وسیما همه و همه نشان می دهد که هوای رامیان این روزها آفتابی است.

<-BlogAbout->
دانلود
دانلود
سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ