رفع حصر موسوی و کروبی خواسته کیست؟

پایگاه عدالت خواهان گلستان "برخی مدعی هستند که رفع حصر موسوی و کروبی از مطالبات جدی مردم است حتی نمی‌گویند بخشی از مردم یا حداقل اکثریت مردم رسماً می‌گویند همه مردم.    

<-BlogAbout->
دانلود
دانلود
سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ