نقض حریم آبی کشورمان توسط یک ناو کشورترکمنستان در دریای خزر

  پایگاه عدالت خواهان گلستان "خبرهای واصله از منابع آگاه حاکیست که ازصبح دیروز ،یکی ازناوهای کشور همسایه ترکمنستان وارد حریم مرز آبی کشورمان در دریای خزر شدند.      

<-BlogAbout->
دانلود
دانلود
سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ