علت بی بصیرتی برخی ازخواص

پایگاه عدالت خواهان گلستان "حضرت امام العارفین ، امیر قلم و بیان، امیرالمومنین علی ( ع ) می فرماید :« لا ترتابوافتشکوا ولا تشکوا فتکفروا»[3]( یعنی ، تردید به خود راه ندهید تا به شک افتید و شک نکنید تاکافر شوید)    

<-BlogAbout->
دانلود
دانلود
سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ