خبری که شبانه از سايت " گرگان نامه " حذف شد + سند و دلايل

پایگاه عدالت خواهان گلستان "قسمت گورچكل سايت گرگان نامه شب گذشته مطلبي را كه يك اقدام شورای شهر گرگان را در برابر درخواست شهردار معنا دار خوانده بود حذف كرد

<-BlogAbout->
دانلود
دانلود
سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ