سرانجام دم خروس «روحانی سنج» از سایت سازمان سیا بیرون زد

به گزارش پایگاه عدالت خواهان گلستان "تلاش افراطیون برای مشابه سازی «روحانی» و «مرسی» و فشار نامعقول بر دولت/ دامن زدن به وعده های صد روزه با هدف افزایش انتظارات مردم از دولت  

<-BlogAbout->
دانلود
دانلود
سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ