تروریست ها از جان ایران چه می خواهند؟

بررسی دلایل ترورهای اخیر؛ تروریست ها از جان ایران چه می خواهند؟ به گزارش پایگاه عدالت خواهان گلستان "نگاهی به گذشته و بازنگری وقایع سالهای آغازین انقلاب تا کنون کافی است که هر وجدان بیداری را بر آن دارد تا گواهی دهد جمهوری اسلامی ایران یکی از بزرگترین قربانیان تروریسم در تاریخ معاصر می باشد.  

<-BlogAbout->
دانلود
دانلود
سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ