تروریست ها از جان ایران چه می خواهند؟

بررسی دلایل ترورهای اخیر؛ تروریست ها از جان ایران چه می خواهند؟ به گزارش پایگاه عدالت خواهان گلستان "نگاهی به گذشته و بازنگری وقایع سالهای آغازین انقلاب تا کنون کافی است که هر وجدان بیداری را بر آن دارد تا گواهی دهد جمهوری اسلامی ایران یکی از بزرگترین قربانیان تروریسم د

<-BlogAbout->
دانلود
دانلود
سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ