پیکر آزاده سرافراز بدون حضور حتی یک مسئول تشیع شد

  آزاده  انا محمد ایری به لقاا...پیوست به گزارش پایگاه عدالت خواهان گلستان "آزاده انا محمد ایری که مدتها از ناحیه ریه و کبد رنج میبرد بعد از20 روز بستری در یکی از بیمارستانهای گرگان بعلت شدت بیماری  درگذشت البته اگر بجای این آزاده سرافراز یک سرمایه دار بی خاصیت

<-BlogAbout->
دانلود
دانلود
سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ