ساخت میدان بزرگ ماهی فروشان در بندرترکمن آرزوی دیرنه مردم منطقه

به گزارش پایگاه عدالت خواهان گلستان "چنانچه اگر مدیرکل محترم شیلات و غرفه داران بازار ماهی بندرترکمن بر احداث ساخت این میدان بزرگ در بندرترکمن تاکید نمی کردند در غیر اینصورت هیچ ماهی ازاین منطقه به سایر استانها و شهرستانها صادر نمی شد و حتی غرفه داران بازار ماهی برای خرید میبایست به گرگان و یا گنبد میرفتند .  

<-BlogAbout->
دانلود
دانلود
سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ