2 انتصاب جدید در استانداری گلستان

  با حکم استاندار گلستان انجام گرفت 2 انتصاب جدید در استانداری گلستان به گزارش پایگاه عدالت خواهان گلستان "استاندار گلستان طی احکام جداگانه‌ای مشاور استاندار در امور عمرانی و رابط خود در امور جوانان را منصوب کرد.  

<-BlogAbout->
دانلود
دانلود
سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ