1392 - 9:51 متن کامل تفاهم نامه ایران و 1+5

به گزارش پایگاه عدالت خواهان گلستان "ایران و ۱+۵ بر سندی به توافق‌ رسیدند که براساس آن غنی‌سازی در برنامه هسته‌ ای باقی می‌ماند.

<-BlogAbout->
دانلود
دانلود
سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ