ایران حق هسته ای صلح آمیز دارد

به گزارش پایگاه عدالت خواهان گلستان "وزیر خارجه فرانسه توافق حاصل در ژنو را باعث به رسمیت شناختن حق هسته ای صلح آمیز ایران دانست

<-BlogAbout->
دانلود
دانلود
سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ