بندآخرتوافقنامه‌وحفظ‌حق‌بهانه‌جویی‌غرب!

به گزارش پایگاه عدالت خواهان گلستان "در بند آخر توافق ایران و غرب آمده است:"گام نهایی و هر یک از گامهای میانی، این اصل اساسی که «تا در مورد همه چیز توافق نشود، درخصوص هیچ چیزی توافق حاصل نشده است» اعمال می‌شود" که در نوع خود بسیار قابل تامل است مخصوصاً زمانی که طرف مقابل غرب به سردمداری آمریکا باشد

<-BlogAbout->
دانلود
دانلود
سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ