تیتر روزنامه کیهان پس از توافق اولیه هسته ای

به گزارش پایگاه عدالت خواهان گلستان "روزنامه کیهان یک روز پس از توافق ایران با گروه 1+5 اینگونه تیتر روزنامه خود را به این موضوع اختصاص داد "آمریکا قابل اعتماد نبود ، توافق ژنو یک ساعت دوام آورد"

<-BlogAbout->
دانلود
دانلود
سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ