فتنه گران با کمال وقاحت آزادانه در شهر می گردند!

خالقان حماسه ۹ دی همه از شاکیان فتنه گران هستند فتنه گران با کمال وقاحت آزادانه در شهر می گردند! به گزارش پایگاه عدالت خواهان گلستان جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی سهند در بیانیه‌ای با اشاره به اینکه فتنه‌گران سال ۸۸ هنوز آزادانه در اطراف ما زندگی می‌کنند، اعلام کرد قوه قضائیه باید با قاطعیت عمل کرده و برقراری عدالت را بر هر مصلحت دیگری ارجح بداند.

<-BlogAbout->
دانلود
دانلود
سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ