اخبار تحلیلی و سیاسی استان
فرهنگیٰ - اجتماعی- سیاسی مذهبی و..

بعد از چند ماه گمانه زني در مورد انتخاب استاندار گلستان كه به سوژه روز مردم استان تبديل شده اين رقابت وارد فاز نهايي خود شده و آخرين گمانه زني ها حكايت از انتخاب استاندار بين دو گزينه نهايي مجتبي انوري و محمد رضا صالحي دارد .

 

مجتبي انوري فعال توسعه با گرايش اعتدال و محمد رضا صالحي از مديران زمان اصلاحات است كه گفته مي شود وي هم مشي اعتدال گرايانه اي دارد و تاكنون توانسته با فتنه گران و چپي هاي تندرو مرز خود را حفظ كند .

 

فعالين به ظاهر اصلاح طلب استان چندين اتوبوس در هفته گذشته از گرگان و استان نيروهاي خود را به سمت وزارت كشور گسيل داشتند تا بتوانند رحماني فضلي وزير كشور را تحت فشار قرار دهند تا استاندار گلستان را از بين افراد اصلاح طلب كه به ظاهر محمد رضا صالحي است انتخاب كند .

 

از طرف ديگر مجتبي انوري با ارائه برنامه دقيق و شفاف براي توسعه استان و اشتغالزايي توانسته نظرات مثبت بسياري از كارشناسان و مسئولين و نمايندگان استان را جلب كند .

مرز بندي ديگري كه اينجا خودنمايي مي كند بومي بودن يا نبودن استاندار آينده است كه محل بحث و گفتگو هاي متعددي شده است . برخي بر اين باورند كه استاندار بومي با توجه به اينكه ظرفيت هاي استان را بهتر مي شناسد و از كاستيهاي استان بيشتر اطلاع دارد مفيدتر است .

در طرف مقابل برخي ها مي گويند كه انتخاب استاندار بومي و اصلاح طلب باعث مي شود كه استاندار همواره به دنبال حاشيه و غوغاسالاري جريان رسانه ها باشد و فرصتي براي توسعه استان نخواهد داشت . همچنين دادن امتياز و رانت به اقوام و دوستان جناحي از آفتهايي است كه استاندار بومي هميشه به همراه خود دارد .

با همه اين تفاسير انتخاب استاندار گلستان تا هفته آينده مشخص مي شود و بنظر مي رسد از بين انوري و صالحي يكي از آنها استاندار مي شود اما بايد ديد كه وزارت كشور تحت فشار اصلاح طلبان صالحي را انتخاب مي كند يا اينكه بنا بر شعاري كه اقاي روحاني مبني بر اعتدال داده ، انوري را انتخاب خواهد كرد .

اين انتخاب همچنين محك جدي براي دولت اعتدال است كه آيا واقعا در حرفي كه زده صادق است يا اينكه اعتدال فقط شعاري بود براي ريختن راي مردم به صندوق اصلاح طلبان ؛ همه اين موارد ظرف روزهاي آينده مشخص مي شود .

نويسنده : كامران شبستاني[ يکشنبه 10 شهريور 1392 ] [ 13:23 ] [ معرفت ]
.: