اخبار تحلیلی و سیاسی استان
فرهنگیٰ - اجتماعی- سیاسی مذهبی و..

 

پایگاه عدالت خواهان گلستان " شنیده ها حاکیست  که دکتر ع. د   ( معروف به فرخ) مدیر مسئول یکی از هفته نامه های استان گلستان چندین سالی میباشد که تحت عنوان ادامه  تحصیل  در ترکیه اقامت گزیده است .

گفته میشود پدر  دکتر ع  د  بنام    محمد رحیم   ،  د   فرهنگی اخراجی ،عضو سازمان منحله ساواک رژیم طاغوت بود و همچنین برادرنش  بنامان ، س و م ،    د    از اعضای متواری شده گروک منحله خلق ترکمن شاخه اقلیت بوده اند که در کشور سوئد پناهنده گردید ه بودند که م  ، د  طی سالهای اخیر به ایران برگشته ودر گلدکوئیست اهرمی فعال و درگرگان و مشهد در این راستا  دیده شده است

دکتر از طریق دولت ترکیه طی یک هئیتی به قزاقزستان رفته ودر مراسمی شرکت کرده بود

دکتر ع ، د  صاحب امتیاز هفته نامه مورد نظر در تیر ماه 1388 شعر ی به زبان ترکمنی و فارسی در باب ندا آقا سلطان  تحت عنوان ندا اوچین ( بخاطرندا) را در وبلاگ شخصی خود سروده بود که در بخشی از آن آمده است که :..... کجاست رای من؟

این هفته نامه اکثرا از اشعار شاعران ترکمنستان استفاده مینماید و همچنین فقط مبادرت به چاپ اطلاعیه های مختلف از جمله وفات و یا عروسی و دیگر مراسمات وابسته گروه خود را بطور رایگان به اطلاع مردم  میرساند

حال این هفته نامه در غیاب دکتر ع ، د  در استان گلستان، توسط برادرش ن  د  -   وآقای  ح، ک و غ ،خ و با همکاری افراد قومیت گرا اداره میشود

 [ شنبه 11 آبان 1392 ] [ 14:01 ] [ معرفت ]
.: